top of page

Våra tjänster

Läxhjälp

Detta är tjänsten som passar när Ert barn behöver hjälp med kluriga läxor eller att helt enkelt hinna med skolarbetet. Våra läxhjälpare har alltid glimten i ögat och gör läxläsningen roligare. Dessutom har de mycket hög ämneskompetens som hjälper ditt barn att utveckla sina kunskaper och förmågor.

 

Våra läxhjälpare är dessutom väl insatta i Läroplanens kunskapskrav så tiden blir effektiv. Vi matchar ihop er med den läxhjälpare som vi tror passar Ert barn och den hjälp som ni söker. 

 

Det kan både vara personlighet samt vilken ämneskompetens som behövs. Efter första tillfället har vi gemensamt en kort utvärdering så både elev och läxhjälpare känner att vi gjort rätt matchning. Läxhjälp sker på plats vald av kunden.

FRÅN 500 KR/H

Studiegrupper

 

Ibland kan skolan vara för mycket att mäkta med själv. Det kan vara brist på tid, koncentration eller motivation som resulterar i bristande resultat. Studera Meras studiegrupper utgår från att skapa en lugn och kunskapsinriktad läromiljö för elever i samma årskurs.

 

Genom att arbeta efter kunskapskraven specifika för den årskursen utvecklar eleverna verktyg att ta med sig till skolan och applicera vid lärande. Att arbeta i grupp ger eleverna även möjlighet att utveckla reflektions, analys och problemlösningsförmågor. Lärande i grupp möjliggör även nyttiga diskussioner och möjligheten att hjälpa varandra lösa och förstå problem.

 

Studiegrupperna äger i dagsläget rum på centrala Lidingö Stadsbibliotek. Där möts eleverna upp utav en av våra kompetenta studiecoacher och arbetar sedan 2h. Beroende på deltagarna kan dag och tid

justeras efter behov. Om ni är flera som själva vill gå ihop och starta en studiegrupp är det självklart möjligt. Då får ni även möjlighet att anpassa ämnesfokusering och plats. Observera att det dock krävs minst 2-3 elever för att starta en studiegrupp

FRÅN 350 KR/H

Nationella Proven

Det finns inget bättre än att komma väl förberedd till ett prov! Efter höstlovet kommer de muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik äga rum för årskurs sex och nio.

 

Hjälp ert barn att få gnugga och träna sig i de muntliga delarna. Studera Mera lanserar nu till hösten kurser inför de muntliga nationella. Genom att arbeta och studera tidigare nationella prov samt dess betygsunderlag skapar vi en stabil grund inför årets nationella prov. Detta genomförs i grupper av minst fyra eller maximalt sex elever.

De nationella proven följs sedan upp under vårterminen där era barn kommer att testas inom en bred rad ämnen. Studera Mera erbjuder till vårterminen därför utvecklingsinriktade kurser inför de nationella proven. Genom att arbeta med tidigare nationella prov samt förklara dess beståndsdelar och genomförande ges ert barn kunskap för att prestera högre. 

Genom ett starkt resultat på nationella proven förbättras ert barns valmöjligheter inför gymnasiet avsevärt. Alla våra kurser är utvecklade av kompetenta lärare samt handledda av speciallärare.

   

Kontakta oss idag för intresseanmälan!​Feedback och Korrekturläsning

Sitter du med en svår inlämningsuppgift? Osäker på om man faktiskt stavar det där ordet sådär; eller bara undrar om läraren kommer att tycka om din struktur? Nu erbjuder Studera Mera direkt feedback och korrekturläsning på prov, inlämningsuppgifter och presentationer. Det enda du behöver göra är att kontakta oss via telefon, mail eller kontaktformulär 48h innan uppgiften ska lämnas in.

 

Vid en återkoppling kommer du sedan att få konkret feedback på hur du kan förbättra ditt arbete inför framtiden. I återkopplingen ingår kommentarer i uppgiften, en sammanfattande analys samt möjlighet till att ställa vidare frågor. Denna tjänst är tillför alla årskurser inklusive gymnasiet. Du kan även be om att få tidigare skrivna prov analyserade utefter kunskapskraven för att förbättra och optimera dina chanser till att prestera bättre i framtiden.

Anmäl intresse

Tack! Meddelande skickat.

bottom of page