top of page

SCREENING AV LÄSFÖRMÅGA

Är du nyfiken på ditt barns läsförmåga och hur just ditt barn kan utveckla sin läsförmåga?

I samarbete med screeningtjänsten Lexplore erbjuder Studera Mera ett sätt att bedöma barns läsförmåga. Lexplore har utvecklat en metod som fastställer grundförutsättningar i de processer som påverkar ett barns läsning. Forskarna bakom Lexplore beskriver screening med hjälp av ögonrörelser så här:

”I ögonrörelserna avslöjas samspelet i de kognitiva processer som pågår medan vi läser. Ögonrörelserna speglar den spontana läsprocessen som inte påverkas av yttre faktorer eller subjektiva bedömningar. Det resultat vi får mäter elevens läsning och inte saker som uthållighet, koncentration eller distraktioner utanför klassrummet. Det är ett säkert, objektivt och snabbt sätt att se elevens läsning”.

Bakom screeningen ligger en omfattande forskning. Mer om forskningen bakom Lexplore kan ni läsa här! Det handlar inte i första rummet om att diagnostisera t.ex. dyslexi, utan att snabbt hitta rätt strategi för ditt barns läsutveckling. Om man redan tror sig veta vilken läsfärdighetsnivå det egna barnet befinner sig på, kan ändå finnas anledning att träna på rätt sätt så att utvecklingen blir så optimal som möjligt.

Hur går det till?

Ditt barn kommer på besök till oss vid tre tillfällen för att screena läsförmågan.

 

Vid första tillfället får ni rekommendationer hur ni kan stimulera ert barns läsförmåga på bästa sätt utifrån det resultat som screeningen visar.

 

Vid screening två ser vi vilken utveckling träningen gett. Rekommendationerna och insatsmaterialet kvarstår eller förändras beroende på vad screeningen vid andra tillfället visar.

 

Vid det tredje och sista screeningtillfället ges ytterligare rekommendation för ditt barns läsning baserat på screeningresultatet.

 

1

2

3

Det är viktigt att vara medveten om att barnet kan ha en alldeles adekvat läsförmåga och utvecklas som förväntat mellan screeningarna, men att det också kan vara så att läsutvecklingen mellan screeningen uteblir eller är svag och att rekommendationer därför ges om vidare utredning. Vid en sådan bedömning kan vi på Studera Mera önska få kontakt med barnets skola för att få en bredare bakgrund till barnets läsning och utveckling.

 

Låter det intressant? Skicka ett mail så hör vi av oss med upplägg och pris!

Samarbete mellan

bottom of page