top of page
Lär dig alfabet

Läromedel
Lektioner
Workshops
Kurser
Handledning

Innehållet i undervisningen är A och O för att eleverna ska utvecklas. 

För mig är det viktigt att innehållet verkligen tränar det vi vill att eleverna ska träna.

 

Handlar det om läsförståelse ska det utmana eleven, handlar det om att lära sig en ny lässtrategie ska läraren få en tydlig arbetsgång att följa. 

Som lärare ska du inte behöva uppfinna hjulet varje gång och du ska kunna lita på att innehållet håller en hög kvalitet. Du ska också känna dig bekväm att undervisa och våga lita på att du har den kunskap du behöver i ryggsäcken.

 Ett arbetslag som arbetar nära varandra och mot samma mål kommer snabbare nå resultat. Det vet vi alla som arbetar i skolan. Däremot är det inte lika sjölvklart att man når dit på egen hand, mitt i allt annat som ska hinnas med i vardagen.

 

Eleven är det centrala i lärarens yrkesroll.

Jag har många gånger mött elever som jag klurat lite extra på och då hade det varit skönt att få "second opinion" och bolla sina tankar med. Man blir lätt hemmablind och kan behöva ett par erfarna, utomstående ögon för att hitta vägar framåt. 

Vad får ni av mig?

Jag kan hjälpa er med just detta. Oavsett om det handlar om ett helt läromedel, ett större lektionsunderlag eller kanske innehållet för en workshop om barnspråk, läsning eller något annat som du och dina kollegor behöver utveckla. Om ni önskar håller jag en digital workshop/utbildning eller så kommer jag till er! Jag kan också finnas med i ert arbete kring specifika elevgrupper eller elever, som observatör och handledare.

Tveka inte att ta kontakt för att berätta om just Ert behov!

bottom of page