top of page

Välkommen till studera mera 

Här arbetar vi med läxhjälp, specialpedagogik och barns läsförmåga.

Sen 2018 har vi på Studera Mera erbjudit läxhjälp och studiestöd till grundskoleelever på Lidingö och i Stockholm inom alla ämnen. Att Studera Mera är den enda läxhjälpstjänst som erbjuder speciallärarkompetens är någonting som genomsyrar hela vår verksamhet. Från att alla våra studiecoacher är speciallärarhandledda till den pedagogiska struktur som våra studiecoacher använder sig av.

Vi vet att skolan kan vara tuff, ibland finns varken motivationen eller intresset för kunskap där. Därför väljer vi på Studera Mera att försöka se helhetsbilden. Genom konversation och utbyte med skolan, lärare och självklart er föräldrar kan vi tillsammans skapa en effektiv målbild för alla våra elever.

 

Därför möter vi varje familj och elev just där de befinner sig och skapar tillsammans tydliga mål för läxhjälpen, samt en arbetsstruktur för att nå dit. Vår erfarenhet har lärt oss att studieteknik och arbetsstruktur har en otroligt stor påverkan på studieresultaten. Därför jobbar inte bara våra studiecoacher med kunskap utan även studieinriktade verktyg som eleven kan applicera även utanför läxhjälpen.

När vi matchar elever och studiecoacher tar vi flera faktorer i beaktning. Utifrån konversation med föräldrar, elev och skola skapar vi oss en bild över vilka behov som behöver tillgodose och gör sedan en bedömning om vilken typ av studiecoach som bäst kan bidra till elevens utveckling. I slutändan handlar det dock om att både eleven och studiecoachen kommer bra överens, därför erbjuder vi alltid full "bytesrätt" om ni inte känner att det "klickar".

 

Vi finns helt enkelt till för när skolan inte räcker till. Ibland finns det helt enkelt inte möjlighet för skolan att erbjuda adekvata resurser för att man ska nå dit man önskar. Därför finns vi; för att erbjuda kunskap utanför klassrummet.

Läxhjälp från Studera Mera

Våra studiecoacher

Teknik 

Vi tror på att integrera teknik i lärandet när det är möjligt. Därför har alla våra studiecoacher tillgång till en rad digitala pedagogiska hjälpmedel.

Målsättning

För oss är det en självklarhet att tydliga mål ger bättre studieresultat. Därför arbetar våra studiecoacher tillsammans med eleven för att sätta tydliga mål.

Studiecoachernas utbildning och ämneskunskaper kontrolleras noggrant.
Alla studiecoacher handleds personligen av våra kompetenta speciallärare.
Förmågan att motivera och inspirera värdesätts högt vid anställning hos oss.

Nöjdhetsgaranti

Om ni inte känner att det fungerar med er nuvarande studiecoach eller om det är dags att fokusera på annan kunskap så erbjuder vi alltid full bytesrätt utan extra kostnad mellan studiecoacher.

Kunskap

Samtliga av våra studiecoacher är toppresterande studenter med mycket goda studieresultat. Vi tror på att en bred kunskapsbas ger bättre pedagogik.

KONTAKTA OSS 

Tack! Vi hör av oss så fort vi kan. Mvh Studera Mera

bottom of page