Ring oss på: 0734322440   /  E-mail: info@studeramera.com   /  Högbergavägen 5 18162 Lidingö

Om oss

 

Tanken om att ge studiestöd och läxhjälp till barn som behöver utveckla sina färdigheter, fördjupa sin förståelse eller bara få chans att hinna med skolarbetet, har funnits länge.

 

Under hösten 2016 startades därför Studera Mera. 

 

Vilka är vi som står bakom Studera Mera?

 

 

 

 

 

 

 

Pontus Gifvas 

Läxhjälpsansvarig och Handledare

 

Min motivation för att sammanföra elever i behov med kompetent och motiverad läxhjälp kommer från egen erfarenhet. Jag vet vilken skillnad stöd i studierna ger, både genom resultat och motivation. Därför vill jag erbjuda alla en chans att verkligen nå sin fulla potential i skolan. Helt enkelt för att ibland så räcker mamma och

pappa inte till.

 

Jag har alltid haft ett stort intresse för skolan och kunskap, därför känns det naturligt för mig att vilja föra vidare den kunskap som jag fått av mina lärare och mina föräldrar. Jag är även delaktig i Röda Korsets volontärprogram för gratis läxhjälp i Rinkeby. Här får jag möjligheten att varje vecka fortsätta utveckla mina pedagogiska färdigheter och möjligheten att hjälpa andra nå nya mål.

 

 

 

 

 

 

 

Karin Gifvas

Speciallärare och Pedagogisk Konsult

Jag heter Karin Gifvas och är speciallärare med stor erfarenhet av barn som behöver det där lilla extra. Min erfarenhet av skolans värld är lång och jag är väl insatt i de krav som finns på vår tids barn. Jag började 1997 som förskollärare och arbetade då med yngre barn. Jag valde att vidareutbilda mig till grundskollärare och hade min första klass 2007.

 

Det var när jag arbetat några år i klass innan jag kom underfund med att det var eleverna som behövde extra stöd och motivation som jag brann mest för. Nu har jag en speciallärarexamen och arbetar dagligen med elever i behov av stöd av olika slag. Jag har också ett stort kunnande av handledning av både föräldrar och lärare. Min kompetens ger en unik möjlighet att erbjuda kontakt med barnets skola för att snabbare nå resultat.

 

 

 

 

Vad är vår vision?

Sen 2016 har vi på Studera Mera erbjudit läxhjälp och studiestöd till grundskoleelever på Lidingö och i Stockholm inom alla ämnen. Att Studera Mera är den enda läxhjälpstjänst som erbjuder speciallärarkompetens är någonting som genomsyrar hela vår verksamhet. Från att alla våra studiecoacher är speciallärarhandledda till den pedagogiska struktur som våra studiecoacher använder sig av.

Vi vet att skolan kan vara tuff, ibland finns varken motivationen eller intresset för kunskap där. Därför väljer vi på Studera Mera att försöka se helhetsbilden. Genom konversation och utbyte med skolan, lärare och självklart er föräldrar kan vi tillsammans skapa en effektiv målbild för alla våra elever.

 

Därför möter vi varje familj och elev just där de befinner sig och skapar tillsammans tydliga mål för läxhjälpen, samt en arbetsstruktur för att nå dit. Vår erfarenhet har lärt oss att studieteknik och arbetsstruktur har en otroligt stor påverkan på studieresultaten. Därför jobbar inte bara våra studiecoacher med kunskap utan även studieinriktade verktyg som eleven kan applicera även utanför läxhjälpen.

När vi matchar elever och studiecoacher tar vi flera faktorer i beaktning. Utifrån konversation med föräldrar, elev och skola skapar vi oss en bild över vilka behov som behöver tillgodose och gör sedan en bedömning om vilken typ av studiecoach som bäst kan bidra till elevens utveckling. I slutändan handlar det dock om att både eleven och studiecoachen kommer bra överens, därför erbjuder vi alltid full "bytesrätt" om ni inte känner att det "klickar".

 

Vi finns helt enkelt till för när skolan inte räcker till. Ibland finns det helt enkelt inte möjlighet för skolan att erbjuda adekvata resurser för att man ska nå dit man önskar. Därför finns vi; för att erbjuda kunskap utanför klassrummet.

Mvh Pontus och Karin Gifvas